ค้นหา
ค้นหา
ตัวเลือกการค้นหาเพิ่มเติม
เราพบว่า 0 ผล
ผลการค้นหาของคุณ

คลัง เเจง ชำระภาษีที่ดิน

โพสโดย Nutchao เมื่อ 28/08/2020
| 0

     “นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจ การคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง ชี้แจงทำความ เข้าใจเกี่ยวกับการเรียกเก็บ และการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับปีภาษี 2563 เพื่อลดความกังวลของประชาชนว่า การเรียกเก็บะต้องดำเนินการตาม ขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ การส่งใบประเมิน เรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไปยังเจ้าของที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง ในกรณีที่ตรวจสอบใบประเมินดังกล่าว แล้วพบว่าถูกต้อง ผู้เสียภาษีค่อยไปชำระภาษี ซึ่งสามารถ ดำเนินการได้หลายช่องทาง เช่น สำหรับกรุงเทพมหานคร สามารถชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคาร หรือผ่าน QR code ของระบบ Online Banking ในท้ายใบประเมิน หรือที่สำนักงานเขตทั้ง 50 แห่ง ส่วนในต่างจังหวัดสามารถชำระได้ที่สำนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามช่องทางอื่นที่กำหนด

          “กรณีที่ประชาชนไม่ได้รับใบประเมินเรียก เก็บภาษี หรือท้องถิ่นขยายหรือเลื่อนกำหนดเวลาในการชำระภาษีออกไป ประชาชนก็จะไม่ต้องเสียเบี้ยปรับ และเงินเพิ่ม ซึ่งในขณะนี้ มีองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น จำนวนหนึ่งได้ขยายกำหนดเวลาชำระภาษีออกไปจากสิ้นเดือนสิงหาคม 2563 แล้ว และยังมีอีกหลายแห่งรวมทั้งกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่าง การพิจารณาขยายกำหนดเวลาชำระภาษีดังกล่าว” นายลวรณ กล่าว

          สำหรับประชาชนในกรุงเทพฯสอบถามที่ โทร. 0-2221-2141 ถึง 69 และในส่วนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น สอบถามได้ที่กองคลังในแต่ละเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วน

ที่มา หนังสือพิมพ์แนวหน้า

  • Advanced Search

    ตัวเลือกการค้นหาเพิ่มเติม
  • รีเซ็ตรหัสผ่าน

เปรียบเทียบรายชื่อ