ค้นหา
ค้นหา
ตัวเลือกการค้นหาเพิ่มเติม
เราพบว่า 0 ผล
ผลการค้นหาของคุณ

ผู้ป่วยCOVID-19ล้น รพ.เตียงไม่พอ ทั้งรัฐและเอกชน ร่วมกันช่วยสร้าง รพ.สนาม

โพสโดย Nutchao เมื่อ 10/04/2020
| 0

จากจำนวนผู้ป่วยที่ติดเชื้อ COVID-19 ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกๆวัน ในหลายประเทศ  โรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนไม่มีเตียงเพียงพอที่จะรองรับจำนวนผู้ป่วยได้ รัฐจึงได้ร่วมมือกับเอกชนให้มีการสร้างหรือดัดแปลงใช้สถานที่ต่างในประเทศที่มีอยู่ทำเป็นโรงพยาบาลสนามเพื่อให้เพียงพอต่อการรองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อ COVID-19 อีกทั้งยังช่วยคัดแยกผู้ป่วย COVID-19 ออกจากผู้ป่วยอื่นๆ ในโรงพยาบาลทั่วไปอีกด้วย

ซึ่งรัฐบาลเองตอนนี้ก็ได้เตรียมพร้อมรับมือ หากเกิดวิกฤติ COVID-19 ระบาดหนักโดยได้เตรียมมาตราการไว้รองรับในการดัดแปลงโรงแรม-พุทธมณฑล เป็นโรงพยาบาลสนามโดยได้รัฐบาลได้มีการพูดคุยกับ กระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์ สมาคมโรงแรมไทย รวมถึง โรงบาลรัฐและเอกชนที่สนใจเข้าร่วมในการสู้วิกฤติ COVID-19 ในครั้งนี้

เตรียมสร้างและดัดแปลงโรงแรมให้เป็น รพ.สนาม

โดยเมื่อวันที่ 2 เม.ย. นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข นายสมศักดิ์ พะเนียงทอง ที่ปรึกษา รมช.สาธารณสุข นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ผู้บริหารโรงแรมเดอะ พาลาสโซ และผู้บริหารโรงแรมปริ๊นซ์ตัน ร่วมแถลงข่าวความคืบหน้าการดัดแปลงโรงแรมเป็นโรงพยาบาลสนาม นายสาธิตกล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกับสมาคมโรงแรมไทย เตรียมการปรับเปลี่ยนโรงแรมให้เป็นโรงพยาบาลสนาม 2 รูปแบบ คือโรงพยาบาลสนามที่ใช้พักฟื้นผู้ป่วยไวรัส COVID-19 และโรงพยาบาลสนามที่ใช้สังเกตอาการของผู้เข้าข่ายเฝ้าระวัง รวมทั้งเตรียมทางเลือกให้กับผู้ต้องการคัดแยกตัวเองจากครอบครัว

สำหรับโรงแรมปริ๊นซ์ตัน และโรงแรมพาลาซโซ ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน Hospitel ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยโรงแรมปริ๊นซ์ตัน มีห้องพักจำนวน 270 ห้อง ขณะนี้รับผู้ป่วยพักฟื้นตามเกณฑ์กรมการแพทย์ประมาณกว่า 50 คน อยู่ห้องแยกทุกคน และโรงแรมพาลาซโซอีก 439 ห้อง

เกณฑ์ 5 ข้อในการรับผู้ป่วยเข้าพักฟื้นในโรงพยาบาลสนาม

1.ผู้ป่วยต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาลมาแล้วไม่น้อยกว่า 7 วัน และมีผลภาพถ่ายรังสีปอดคงที่

2.ผู้ป่วยยินดีให้ความร่วมมือ สื่อสารรู้เรื่อง ดูแลตนเองได้ดี ไม่ก้าวร้าว ไม่มีความเสี่ยงทางจิตเวช

3.ผู้ป่วยต้องไม่มีไข้หรือโรคประจำตัว

4. ผู้ป่วยต้องมียามาจากโรงพยาบาลครบตามแผนการรักษา และ

5. โรงพยาบาลต้นทางยินดีรับผู้ป่วยกลับไปรักษา หากอาการเปลี่ยนแปลง มีบุคลากรทางการแพทย์เฝ้าติดตามอาการทุกวัน ประมาณ 3-5 คน ต่อผู้ป่วย 100 คน ทุกห้องต้องมีเครื่องมือทางการแพทย์อย่างน้อย 2 ชิ้น คือ เทอร์โมมิเตอร์แบบอัตโนมัติและเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว

เกณฑ์ในการประเมินตั้งเป็นโรงพยาบาลสนาม แบ่งเป็น 5 หมวด

1.โครงสร้างอาคารและวิศวกรรม ต้องมีความปลอดภัยโครงสร้างสมบูรณ์ไม่แตกร้าว ระบบความปลอดภัยพร้อมใช้งาน ห้องพักผู้ป่วยต้องเป็นห้องปรับอากาศแยกส่วนไม่เป็นระบบท่อส่งลมร่วมกัน

2.บุคลากร มีการจัดเตรียมบุคลากรสนับสนุนที่ผ่านการอบรมอย่างถูกต้อง เหมาะสมในการให้บริการ

3.มีความเพียบพร้อมของเครื่องมือทางการแพทย์ วัสดุ อุปกรณ์สำนักงานและอื่น ๆ

4.มีการจัดเตรียมยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลไว้ให้บริการอย่างเหมาะสม และ

5.การจัดการสิ่งแวดล้อมและเป็นมิตรกับชุมชน มีระบบการจัดการขยะติดเชื้อ การบำบัดน้ำเสีย การกำจัดสิ่งปฏิกูลที่ได้มาตรฐาน

ขณะนี้มีโรงแรมทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมแล้ว 132 แห่ง อยู่ระหว่างตรวจสอบคุณสมบัติ คาดจะขยายจำนวนห้องพักฟื้นผู้ป่วยและผู้เข้าข่ายเฝ้าระวังได้มากกว่า 16,000 ห้อง ดังนั้น รัฐบาลจึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการโรงแรมที่สนใจจะเข้าร่วมลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ www.hss.moph.go.th โทร. 0-2193-7024, 7059, 7097

  • Advanced Search

    ตัวเลือกการค้นหาเพิ่มเติม
  • รีเซ็ตรหัสผ่าน

เปรียบเทียบรายชื่อ